Jouw eigen unieke persoonlijke blauwdruk

Elk mens is uniek en wordt onder unieke omstandigheden geboren. Een kindje dat in een gezin zonder eerdere oudere kinderen ter wereld komt heeft een andere start dan het baby’tje dat in hetzélfde gezin wordt geboren als tweede of derde kind. Een gezin is bovendien een steeds veranderend en dynamisch geheel. Ouders voelen zich niet dag in dag uit hetzelfde, kinderen groeien op in fases in interactie met de mensen om hen heen, werk kan veel invloed uitoefenen op ouders door stress of drukte, verhuizen kan heel ingrijpend zijn en zo kan er nog sprake zijn van allerlei (onvoorziene) levensgebeurtenissen binnen een gezin zoals bijvoorbeeld ziekten of overlijden.

Dit alles heeft een enorme invloed op hoe je als kind opgroeit en het leven om je heen ervaart. Dat je deze ‘blauwdruk’,  jouw waarheid als kind,  jouw kaart van hoe de wereld er in jouw beleving uit ziet, tot ver in je volwassen leven nog blijft hanteren wordt vaak pas duidelijk wanneer je steeds tegen dezelfde dingen aan blijft lopen.

Om inzicht in jouw unieke persoonlijke blauwdruk te krijgen bied ik een sessie van een dag aan. Ik ga dan als een gids, als een maatje op jouw pad, samen met jou kijken waarom je doet wat je altijd doet en waardoor je van sommige zaken in jouw leven of relatie steeds zo’n last hebt. Ik maak hierbij gebruik van de volgende technieken: contextuele therapie (stamboom – genogram), schematherapie (oude gevestigde ‘schema’s’ opsporen en onderzoeken – jouw waarheden) en PRI (Past Reality Integration van Ingeborg Bosch – oude pijnpunten bekijken) en lichaamgerichte oefeningen. Je leert dan hoe je op een positieve en constructieve manier naar jouw kaart kunt kijken zodat je jouw levensweg op een luchtigere manier kunt vervolgen en de onaangename paadjes beter in beeld krijgt.

Deze dag (inclusief lunch) is als volgt ingedeeld:

10.00 – 12.00 uur : Het in kaart brengen van jouw oude overtuigingen
Hiervoor heb je van tevoren voorbereidend onderzoek gedaan met de informatie die door mij is toegezonden.

12.00 – 13.00 uur : Gezonde lunch

13.00 – 15.00 uur : Tools om mee aan de slag te kunnen

15.00 uur : Afronden

Deze dag kan in overleg op een andere locatie worden gehouden. Deze dag kan ook met partner gedaan worden. Dan kijken we naar hoe ieders oude overtuigingen met elkaar in interactie voor steeds terugkerende patronen zorgen.