Even voorstellen

Jacqueline VogelaarMijn naam is Jacqueline Vogelaar (1963). In mijn praktijk voor “Psyche & Gewicht” te Calfven/Ossendrecht (Noord-Brabant) begeleid ik personen die om uiteenlopende redenen (letterlijk) niet lekker in hun vel zitten. De symptomen hiervan kunnen over- of ondergewicht zijn maar ook somberheid, kankergerelateerde klachten, gebrek aan energie, darmklachten, onrustige huid of andere mentale of fysieke problemen.

Ik ben psycho-sociaal therapeute, integratief opgeleid aan de Educatieve Academie te Berchem (B). Als therapeut werk ik voornamelijk met oude onderliggende overtuigingen (schematherapie, PRI methode), wat is er in het gezin van herkomst doorgegeven (contextuele therapie, loyaliteiten) en waar loop je in je dagelijks leven of relatie steeds tegenaan (systemisch denken). Ik probeer hierbij een gedrags-cognitieve benadering te combineren met het doorvoelen van emoties in de geest én het lichaam! Verder ben ik docent op gebied van de psychologie ten aanzien van eetgedrag, gewichtsconsulente en Trainer Hormoonfactor. Samen met de cliënt tracht ik met behulp van coaching en/of therapie de regie over het eigen leven en (eet)gedrag te (her)krijgen en door middel van een verantwoord voedingspatroon een gezond gewicht te bereiken. Ik richt me hierbij met name op de psychologische factoren in combinatie met voedingsadvies en tips ter verbetering van de lifestyle. Bewust omgaan met voeding is essentieel om optimaal te kunnen functioneren. Er valt met het aanbrengen van een goede basis ontzettend veel winst en energie te behalen. Zélfs wanneer er geestelijke of lichamelijke factoren meespelen die een gezond gewicht en een fit gevoel bemoeilijken!

Speciale aandachtsvelden zijn overgewicht & (borst)kanker en overgewicht & overgang (op beide vlakken ervaringsdeskundige) en hoe er met voeding ingespeeld kan worden op de werking van de hormoonhuishouding. Hierbij volg ik de richtlijnen van de Hormoonfactor en het Hormoonbalansdieet. Tevens ben ik docent Trainer Hormoonfactor, docent 2-daagse specialisatie Psyche en Gewicht en geef ik lezingen en colleges over de psychologie met betrekking tot eetgedrag.

Bekijk mijn genoten opleidingen

Voor meer informatie zie ook:
www.dehormoonfactor.nl
www.sonneveltopleidingen.nl/specialisatie/specialisatie-psyche-en-gewicht
www.sonneveltopleidingen.nl/opleidingen/trainer-hormoonfactor
http://educatieve-academie.be/over-ons/docenten/

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de 3 pijlers voor succesvol afvallen bestaan uit voeding, psyche en beweging. Voeding en beweging hebben al jaren de aandacht. Het is echter pas van de laatste tijd dat men erkent dat ook de geest van essentieel belang is en mentale begeleiding mag dan ook niet ontbreken. Lichaam en geest zijn één! Oude, soms hardnekkige patronen en/of traumatische ervaringen liggen vaak ten grondslag aan iemands eetgedrag. Dit is dan vaak de reden dat diëten niet werken. Wanneer men gedurende een bepaalde periode keurig alle bewegings- en voedingsadviezen volgt zonder deze mentaal te integreren zal het resultaat veelal niet blijvend zijn. Als de Mindset niet verandert, wordt afvallen een frustrerende en energievretende steeds terugkerende tijdelijke actie. Juist hier kan coaching en/of therapie een uitkomst bieden. Dit  in combinatie met de juiste voedingsadviezen en het zoeken naar een gezonde manier van beweging. Het bij jezelf naar binnen kijken en de balans eens opmaken kan tevens een groot geschenk zijn aan jezelf waar je op vele andere gebieden, zowel persoonlijk als professioneel, veel baat bij kunt hebben.

Mocht je meer informatie wensen over de begeleiding bij gewichtsproblemen of wanneer je andere levensvragen wilt onderzoeken zoals bijvoorbeeld bij rouw, burn-out, relatieproblemen etc., dan kun je contact met mij opnemen via het contactformulier op deze site of telefonisch via 06-47282862.