Colleges, lezingen en workshops

Het voorkomen en bestrijden van overgewicht is een “hot topic” op vele plaatsen binnen onze samenleving. Dit zal zeker de komende jaren ook niet verminderen. Om hier goed en adequaat op in te kunnen spelen is extra kennis over de psychologie die bij overgewicht hoort geen overbodige luxe. De psychologie ten aanzien van eetgedrag is een hele specifieke en complexe materie. Deze speciale kennis kan aanvullend van belang zijn bij opleidingen die met algemene gezondheid te maken hebben. Dit kan zijn voor een opleiding voor lifestyle coach of gewichtsconsulente, bij instituten waar men met mensen met overgewicht te maken heeft zoals bijvoorbeeld middelbare en basisscholen of voor bedrijven die met afslankmethoden werken en met een bredere achtergrond hun cliënten beter willen begeleiden.

Zo zijn er nog tal van instanties denkbaar waar het zinvol zou zijn om meer kennis te hebben over het (psychische) ontstaan van overgewicht, hoe men patronen kan doorbreken, wat eetbuien of eetstoornissen precies zijn, welke veel voorkomende kenmerken in de denkwijze van iemand met overgewicht zijn of welke tools men kan gebruiken om de motivatie te vergroten en zo naar een nieuwe verbeterde lifestyle te kunnen werken.

Ik bied colleges, lezingen en workshops op maat afgestemd op de groep, de specifieke wensen en de beschikbare tijd. Meerdere lesdagen behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Sonnevelt Opleidingen
Docent Sonnevelt Opleidingen
Specialisatie Psyche en Gewicht
Trainer Hormoonfactor

De Educatieve Academie